متن (نمونه) آگهی دعوت به مجمع در روزنامه

متن (نمونه) آگهی دعوت به مجمع در روزنامه

آگهی دعوت چیست؟ شرکت‌های سهامی برای تشکیل مجامع خود و برگزاری مجمع عمومی عادی، که باید حداقل سالی یک‌بار تشکیل شود یا مجمع عمومی فوق‌العاده، باید اقدام به انتشار آگهی دعوت نمایند تا ضمن اطلاع سهامداران، تشکیل مجامع جنبه رسمی داشته باشد.

آخرین مطالب

چاپ آگهی تحدید حدود در روزنامه کثیرالانتشار

چاپ آگهی انحلال شرکت

متن (نمونه) آگهی دعوت به مجمع در روزنامه

گم شدن گذرنامه

اعلام مفقودی وصیتنامه

مفقودی فاکتور بلوک سیلندر

گم شدن سند ازدواج و نحوه درخواست المثنی

ثبت آگهی مفقودی کارت دانشجویی

ثبت آگهی تاسیس شركت

کم هزینه ترین روزنامه برای ثبت آگهی دعوت از بستانکاران

 

                                             نمونه متن آگهی دعوت  

 

 

نمونه  متن آگهی دعوت از بستانکاران (سهامی خاص)

 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت .....................(سهامی خاص) به شماره ثبت................... و شناسه ملی................. در اجرای ماده 225 اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت......................در حال تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت .......... و شناسه ملی ...........که آگهی انحلال آن در صفحه ... روزنامه رسمی کشور به شماره ....... مورخ .... درج گردیده است دعوت به عمل می‌آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقا/ خانم ........به شماره همراه .............مستقر در آدرس......................... کدپستی..................... مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.

مدیر تصفیه شرکت............... (سهامی خاص) در حال تصفیه ـ آقای/خانم.............

 

 

 

 

 

نمونه متن  آگهی دعوت از بستانکاران (مسئولیت محدود)

 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت .....................(مسئولیت محدود) به شماره ثبت................... و شناسه ملی.................

در اجرای ماده 215 اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت......................در حال تصفیه (مسئولیت محدود) به شماره ثبت .......... و شناسه ملی ............. که آگهی انحلال آن در صفحه ... روزنامه رسمی کشور به شماره ....... مورخ .... درج گردیده است دعوت به عمل می‌آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقا/ خانم ........به شماره همراه .............مستقر در آدرس......................... کدپستی..................... مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.

مدیر تصفیه شرکت............... (مسئولیت محدود) در حال تصفیه ـ آقای/خانم..............

 

 

 

نمونه متن آگهی کاهش اختیاری سرمایه

 

آگهی کاهش سرمایه اختیاری شرکت...... به شماره ثبت ............................... و شناسه ملی .....................................

به استناد ماده 192 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اطلاع بستانکاران می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ......................... در مورخ ...................... تشکیل و بر طبق ماده 189 لایحه قسمتی از قانون تجارت با رعایت مقررات و نصاب‌های قانونی تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت از مبلغ ........................ ریال منقسم به .................. سهم ...........ریالی با نام به مبلغ ........................ ریال منقسم به ................. سهم ...............ریالی با نام از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام اتخاذ نموده است. لذا وفق ماده 193 لایحه اصلاحی قانون تجارت کلیه بستانکارانی که منشأ طلب ایشان قبل از نشر این آگهی است می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر این آگهی اعتراض خود را کتباً به دادگاه عمومی استان ......... تقدیم نمایند.

هیئت مدیره شرکت ـ ......................

 

 

 

 

نمونه متن آگهی مجمع  فوق العاده

 

آگهی مجمع  فوق العاده شرکت ............................................. سهامی خاص ثبت شده به شماره ..................و شناسه ملی .......................................…

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع فوق العاده که در ساعت ...... مورخ ....... روز ......... در محل اصلی شرکت به آدرس ................. تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.

 

دستور جلسه

1. ...................................

2. ...................................

 

مرجع دعوت کننده – مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت

 

 

 

 

 

 

روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستره سراسری این امکان را برای همه هموطنان عزیزمان فراهم آورده است که با یک تماس تلفنی یا به صورت آنلاین در سایت  آگهی روزنامه با متن پیشنهادی خودتان و کم ترین هزینه اگهی دعوت خود را در روزنامه اتحاد ملت  منتشر نمایید. شماره ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ آماده پاسخگویی  و راهنمایی شما عزیزان هستند.ضمنا در ساعات غیر اداره به صورت ۲۴ ساعته از طریق شماره تماس 09330164433 و  سامانه ثبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشارمی توانید با همکاران ما نیز در ارتباط باشید.

 

 

 

پذیرش چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت

 

سامانه ثبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷

۰۲۱۸۶۰۵۴۱۱۸

۰۲۱۸۶۰۵۲۳۹۰

۰۲۱۸۸۳۹۰۳۸۶

۰۲۱۸۶۰۵۲۷۷۵ 

۰۲۱۸۶۰۵۴۸۱۰

۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

آدرس ارتباطی ما

 

 

آدرس ارتباطی  ما

 • دفتر مرکزی : يوسف آباد، خیابان اسدآبادی، بين خيابان ١٩ و ٢١ پلاك ٢٠٧. واحد ٥.
 •  
 • تلفن ثابت :
 • 02188982137
 • 02186054118
 • 02188390136
 • 02188902447
 • 02186052633
 • موبایل :09330164433  شبانه روزی از طریق پیامک
 •  

           09364702205 (پاسخگویی از ساعت 10تا 16)

 •  
 • ایمیل :etehademelat.ir@gmail.com

 

 •  

مجوز ها